definicje reklamy

Najbliższe zajęcia, które odbędą się za 2 tygodnie (w związku z moim wyjazdem konferencyjnym) poświęcimy rozmaitym definicjom reklamy. Nasze zasadnicze pytanie brzmi następująco: na czym polega specyfika tego szczególnego komunikatu kulturowego?

Oprócz tekstów, które udostępniłam w wersji ksero (rozdz. 2 z książki J. Bralczyka zatytułowany „Gatunek: reklama” oraz rozdz. I „Czym jest reklama” z książki A. Benedikta) proszę o zapoznanie się z tekstem Richarda F. Taflingera, który analizuje jedną z najbardziej typowych definicji reklamy. Oczywiście podczas zajęć najbardziej będą mnie interesować Państwa refleksje na temat zaproponowanych tekstów, proszę zatem o lekturę krytyczną (z jakiego punktu widzenia te definicje są tworzone, czy są one wyczerpujące, czy pasują do współczesnych form reklamy itp.). Proszę potraktować te teksty trochę jak materiał etnograficzny, nie zaś jako coś do zapamiętania i wyrecytowania na egzaminie 🙂 Ewentualna dyskusja, krytyka, pytania, jakie pojawią się w trakcie lektury – mile widziane także w formie komentarzy do niniejszego postu.

Reklamy